Matthew


Matthew
Teacher

Bằng sự thương yêu, quan tâm sâu sắc đến từng đứa trẻ, thầy Matthew hiểu được tiềm năng, thế mạnh của trẻ thông qua những buổi trải nghiệm trên lớp. Một chút nghiêm khắc, một chút mềm dẻo là phương pháp của một người thầy có tâm huyết với nghề, luôn quan tâm từng chút đến những mầm non mai sau.