Zach


Zach
Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy phong phú, niềm đam mê với trẻ em của thầy Zach đã thổi hồn vào lớp học của mình một cách tài tình, chỉ thông qua những bài hát, những câu đối thoại đơn giản - thầy Zach hóa buổi học của mình thành một sân chơi năng động.