Lộ trình giúp con thông thạo anh ngữ


 

Little Penguin (Từ 2 - 4 tuổi)

Ở cấp độ này, học viên sẽ cải thiện khả năng nghe hiểu và bắt đầu xây dựng từ vựng. Học viên cũng đồng thời phát triển các kỹ năng trong lớp học và hình thành nên sự tự tin của mình.

Jun 01, 2014
 

Royal Penguin (Từ 3 - 6 tuổi)

Sau khi đã phát triển các kỹ năng trong lớp học và hình thành sự tự tin, các bé có thể bắt đầu xây dựng nên những từ ngữ phức tạp hơn. Các học viên sẽ tiếp tục xây dựng vốn từ vựng, tạo ra những câu cơ bản và nắm vững các bài tập nâng cao.

Jun 01, 2015
 

King Penguin (Từ 5 - 7.5 tuổi)

Ở cấp độ này các học viên phát triển khả năng hiểu biết về lĩnh vực âm vị song song với việc cải thiện vốn từ vựng. Học viên sẽ tận hưởng cảm giác thích thú khi đọc những mẩu truyện phức tạp hơn và cũng trở nên tự tin hơn trong giao tiếp. Các bé sẽ thông thạo trong việc nhận biết âm thanh và bắt đầu pha trộn các âm thanh lại với nhau.

Jun 01, 2016
 

Emperor Penguin (Từ 6-8 tuổi)

Các học viên trong lớp Emperor Penguins sẽ nhận thức toàn diện về lĩnh vực ngữ âm trong tiếng Anh và nắm vững cách pha trộn, phân chia âm vị. Những kỹ năng này được xem như là nền tảng cho việc đọc hiểu cũng như phát triển kỹ năng đàm thoại nâng cao.

Jun 01, 2017
 

Puffin (Từ 7-9 tuổi)

Các học viên ở cấp độ này sử dụng phương pháp đọc sáng tạo của chúng tôi để nâng cao kỹ năng đọc hiểu. Học viên sẽ bắt đầu chuyến hành trình trở thành những độc giả độc lập. Ngoài ra, các em còn học được các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn và bắt đầu phát triển kỹ năng viết. Bé sẽ thi lấy chứng chỉ Cambridge Young Learners cuối khóa

Jun 01, 2018
 

Pelican (Từ 8 -11 tuổi)

Ở trình độ này, các học viên sẽ phát triển đầy đủ về mặt cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Kỹ năng nói trở nên tinh tế hơn và kỹ năng viết cũng được hoàn thiện. Học viên sẽ học được những từ vựng đặc trưng để chuẩn bị học tập, làm việc hay đi du lịch nước ngoài. Bé sẽ thi lấy chứng chỉ Cambridge Young Learners cuối khóa học.

Jun 01, 2019